Jeg har fallrettigheter, hva gjør jeg?

Cadre er en trygg, erfaren og lønnsom partner for grunneierne våre. Vi er tett på hvert prosjekt og hver grunneier, fra kontrakten er signert og gjennom hele samarbeidsperioden. Det og den samlede erfaringen vår, gjør at vi kan få mer ut av hver eneste elv, uten å ta mer av elven.

Ring oss for en uforpliktende prat

Mulighetene for deg som grunneier

Hvis du er grunneier og det finnes et vassdrag på din eiendom, har du som regel også fallrettigheter som kan brukes til å lage fornybar kraft. Den kraften har du som grunneier rettighet til å bygge ut og få betalt for.

I tillegg til vannmengden i vassdraget, er det fallhøyden som gir energi. Jo høyere fall, jo mer energi kan produseres.

Hvis dette gjelder deg, har du flere muligheter, blant annet:

 1. Hvis du ønsker å brukt fallrettighetene dine, men ikke vil planlegge, bygge og drive et småkraftverk selv, så står våre dyktige og erfarne ansatte klare til å bistå. Vi kan leie fallet av deg, utvikle prosjektet og bygge og drive småkraftverket. Du kan også delta som tilsynsperson for anlegget, dersom du ønsker det.
 2. Du kan bygge ut et småkraftverk og drive strømproduksjon selv. Ta gjerne en uforpliktende prat med ekspertene våre, selv om dette er planen. I Cadre har vi flere ti-års erfaring med dette.

I Cadre jobber vi uansett hovedsakelig med leieavtaler. Leieavtalene varierer, men det aller viktigste for oss er at grunneiers og kommende generasjoners interesser og rettigheter er sikret. Du mister som grunneier aldri fallrettigheten din.

Det vanligste er at grunneier får en fast prosent av kraftinntektene og at avtalen strekker seg over noen tiår. Dette sikrer forutsigbarhet for alle parter.

Kontakt oss gjerne for en prat om dine fallrettigheter
Bjørn Jacobsen
Ansvarlig fallretter og konsesjoner

41 177 900
bcj@cadre.no

Steg for steg

Slik foregår samarbeidet

 1. Undersøke mulighetene for samarbeid. Først så tar vi en uforpliktende prat om dine muligheter som grunneier. Ring oss gjerne på 41 177 900. Vi snakker om eiendommen din og fallet dit, før vi avtaler befaring. På denne måten får vi bedre oversikt og kan gi deg presise forslag til løsninger som passer deg.
 2. Befaring. Vi gjennomfører befaring og har løpende dialog om hvordan samarbeidet skal fungere.
 3. Tilbud. Vi sender deg et tilbud.
 4. Søknadsprosess. Etter at kontrakten er signert, søker Cadre til NVE om å få lov til å bygge ut småkraftverk hos deg.
 5. Planleggingsfase. Etter en ev. godkjent søknad starter vi planleggingen. Vi bruker alltid tilstrekkelig med tid på å planlegge og sikre at vi har vurdert alle viktige spørsmål, som for eksempel miljøkartlegging, valg av løsning, hvilken teknologi som brukes og kontakt med lokale nettselskap. Vannkraftutbygging fører til inngrep i naturen, og for oss i Cadre er det svært viktig å begrense disse så mye som overhodet mulig. 
 6. Prosjekteringsfase. Når vi har inngått en avtale og fått konsesjon, må småkraftverket først detaljprosjektertes, kostnadsberegnes og endelige tekniske løsninger fastsettes, slik at vi vet hvordan det skal bygges ut på en så effektiv og skånsom måte som mulig.
 7. Plan for utbygging. Når alle parter er enige om planen, inngår vi avtaler med entreprenører og leverandører, helst lokale aktører, for å gjøre utbyggingsjobben på en god og forsvarlig måte.
 8. Byggeprosess. Byggingen starter. Lengden på byggeprosessen varierer, men det er vanlig at det tar cirka ett og et halvt år før småkraftverket er klart til å produsere strøm. Her er det også viktig for oss å påpeke at du som grunneier er involvert og informert i alle ledd i prosessen.
 9. Drift og vedlikehold. Når småkraftverket nærmer seg ferdig, lager vi en plan for drift og vedlikehold. Småkraftverket går i stor grad av seg selv, men med en kombinasjon av automatisert overvåkning og kontinuerlig tilsyn, følger vi likevel alltid med. Er det behov for vedlikehold eller videre utbygging ønsker vi alltid å bruke lokale entreprenører til dette, der det er mulig.
 10. Avtale med tilsynsvakt. En tilsynsvakt har til enhver tid ansvar for å holde inntaket til kraftverket åpent og rent, gjennomføre nødvendige vedlikeholdsoppgaver og for å si ifra om det skulle oppstå problemer. Denne jobben er det gjerne grunneier selv eller andre fra lokalsamfunnet som gjør, og som får opplæring og lønn fra oss.
 11. Driftsansvarlig som kontaktperson. En driftsansvarlig fra Cadre, eller vår operatør Nordkraft, vil alltid være tilgjengelig for å følge opp det som eventuelt skulle oppstå av problemer eller utfordringer, og kommer til stedet for å håndtere dette ved behov.
 12. Automatisk overvåkning. Gjennom automatisert overvåkning har vi også kontroll på hvordan det står til i kraftverket fra dag til dag. Om det for eksempel er for lav vannføring eller lignende får vi beskjed og kan sette inn tiltak med en gang.
 13. Trygg drift og tett oppfølging. Gode rutiner, kontinuerlig vedlikehold og rask respons er nøkkelen til trygg og god drift. Dette legger vi gode planer for og samarbeider tett om underveis.
 14. Hva skjer så med strømmen? Strømmen vi produserer selges på kraftbørsen Nord Pool, og er dermed med på å fase ut fossil energi.

Småkraften er en stor del av løsningen på Norges energiutfordringer

Statnett anslår at Norge vil få et kraftunderskudd i løpet av få år. Vi trenger mer fornybar energi raskt! Småkraftbransjen produserer i dag rundt 11 TWh i året. Det er en betydelig del av den totale norske kraftproduksjonen, men småkraften har et enda større potensiale fremover. Vi mener bransjen kan bygge ut minst 8 TWh til på få år.

Grunneiere som benytter seg av fallrettighetene er avgjørende viktige bidragsytere for å sikre Norge nok fornybar energi fremover. Samtidig sikrer de forutsigbare biinnteker og bidrar  til stor verdiskapning lokalt. I tillegg til å betale falleie, hyre inn lokale krefter for å bygge ut og drive tilsyn av kraftverket, betaler vi også blant annet eiendomsskatt til kommunen.

Småkraften gir viktige økonomisk bidrag til lokalsamfunn over hele Norge.

Interessert i et samarbeid?