Cadre publiserer sin første bærekraftsrapport

I Cadre tar vi samfunnsansvaret vårt på alvor. Vi ser på det som vår oppgave å bidra til at hele småkraftens potensial blir utløst. Det gjør vi gjennom å eie, drive og bygge nye kraftverk, og gjennom å utvikle nye løsninger og tilegne oss ny kunnskap om småkraften.

I år er vi stolte over å publisere vår første bærekraftsrapport. Det er en viktig og disiplinerende rapportering for oss. Rapporten tar for seg arbeidet vi har gjort i 2023, fremtidige planer og mål, nøkkeltall, utvalgte eksempler, arbeidet vårt med EUs taksonomi, FNs bærekraftsmål og annen viktig informasjon.

Småkraften er en stor del av løsningen

De ambisiøse klimamålene Norge har satt seg for 2030 rykker stadig nærmere. Samtidig styrer vi mot et kraftunderskudd innen få år. Behovet for kraft er stort, og i møte med utfordringene vi står ovenfor spiller småkraften en avgjørende rolle i å forsyne landet med mer strøm. Dette er en viktig motivasjon for oss i Cadre, og et oppdrag vi hver dag jobber for å løse.  

Videre handler det også om de små seierne, og om den sosiale bærekraften som hver dag får små og store lokalsamfunn til å gå rundt. Hvert eneste nye småkraftverk genererer viktige inntekter til grunneiere i distriktene, som igjen gir muligheter for næringsvirksomhet, jordbruk og små og store prosjekter i Distrikts-Norge.

Cadre hadde ved utgangen av 2023 hele 24 kraftverk plassert rundt om i hele landet, fra Kristiansand i sør til Bentsjord i Troms. I løpet av 2023 produserte kraftverkene nok fornybar strøm til hele 19.000 husstander. Til sammenlikning tilsvarer dette strømforbruket til en by på størrelse med Moss eller Haugesund. På sikt er målet å produsere 2 TWh fornybar energi i året. I juni 2024 har vi 54 fallretter og konsesjoner under utvikling.  

Samfunnsansvar på alvor

Cadre arbeider dedikert og langsiktig for å beskytte miljøet, og minimere de negative effektene som vannkraftproduksjon kan ha på små og store lokalsamfunn rundt kraftverkene våre. Småkraften er viktig fordi den tar lite areal, fører til mindre inngrep i naturen, og skaper minimalt med konflikter. Den har også et lite miljøfotavtrykk, selv i sårbare elver, og kraftanlegget tar ikke hele elven, kun deler av vannføringen

Utformingen av småkraftverket ved Boenfoss er et godt eksempel på hvordan Cadre arbeider for å hente ut potensialet i småkraften samtidig som vi tar vare på miljøet gjennom å utarbeide nye og innovative løsninger. På kraftverket har vi installert en helt ny fiskevandringsløsning, som sikrer så optimale forhold som mulig for laksen i elven. Det sikrer bevegelsesfriheten til både opp- og nedvandrende fisk og har inspirert forskere, fiskere og hele kraftbransjen. Det kan du lese mer om her.

Lokal verdiskaping er avgjørende for Cadre

Cadre bidrar til lokal bærekraft gjennom å sikre verdiskapning lokalt. Ofte skaper et småkraftverk etterlengtede skattekroner til kommunen, og øker næringsvirksomhet og aktivitet i lokalmiljøet. For en familiegård kan en årlig stabil inntekt fra et av våre kraftverk være avgjørende for at familien fortsetter å bo og drive virksomheten. Vi har nå avtaler med 93 grunneiere over hele landet som igjen skaper lokale arbeidsplasser og verdier.  

I bærekraftsrapporten kan du blant annet lese mer om:  

• Hvordan vi i Cadre jobber med bærekraft

• Hvilke bærekraftsmål vi har satt oss og hvordan vi skal nå dem

• Nøkkeltall  

• Arbeidet med EUs taksonomi  

God lesing!

Vil du vite mer om hvordan vi jobber med bærekraft i Cadre? Ta kontakt med bærekraftsansvarlig i Cadre, Anette Brådland, på ab@cadre.no.

Les hele bærekraftsrapporten her